U bent nu hier:

Gezondheidszorg gaat digitaal

Mensen worden vandaag de dag steeds ouder - en u als arts draagt uw steentje daaraan bij. Heel positief natuurlijk, maar dat brengt tegelijkertijd ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Ons gezondheidssysteem staat onder constante druk, we krijgen steeds meer te maken met chronische en degeneratieve ziekten, en dat terwijl artsen het al zo druk hebben en er maar beperkte middelen voorhanden zijn. ICT (informatie- en communicatietechnologie) voor gezondheid en welzijn, oftewel eHealth, kan op veel manieren uitkomst bieden.

Telemedicine

Op het moment zijn we bij de Commissie bezig de gegevens van een nieuwe studie te analyseren over het gebruik van ICT door artsen in Europa, waaronder Nederland. Wat blijkt? Hoewel huisartsen voortdurend achter hun computer te vinden zijn, is telemedicine - patiëntencontact via de pc - voor velen nog een ver van m'n bed show.

En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat telemedicine, en eHealth in het algemeen, heel veel voordelen heeft: zo wordt de toegang tot de gezondheidszorg er veel gemakkelijker door voor de patiënt, zeker voor chronisch zieke patiënten die afgelegen wonen. En je bespaart tijd en dus ook kosten; veel dingen - afspraken maken, laboratoriumrapporten delen, enzovoorts - kunnen elektronisch veel sneller en efficiënter geregeld worden. Het is ook veiliger voor de patiënt, omdat het medische proces veel zichtbaarder wordt voor alle artsen (specialisten én huisartsen) die erbij betrokken zijn.

Privacy

Op Europees niveau werken we eraan digitale gezondheidsdiensten interoperabel (op elkaar afgestemd) te krijgen en zorgen we ervoor dat juridische kwesties opgelost worden. Zo hebben we een Staff Working Document on Telemedicine gepubliceerd waarin bijvoorbeeld Europese regels over de privacy van een patiënt worden vermeld: het verwerken van medische gegevens mag alleen door gezondheidswerkers die verbonden zijn aan het beroepsgeheim en als de patiënt zijn expliciete toestemming heeft gegeven. De arts zal de patiënt ook moeten informeren waarom de medische gegevens gedeeld worden en met wie, en – heel belangrijk - patiënten mogen hun gegevens zelf ook inzien.

Deze regels worden echter in elke lidstaat weer anders toegepast. Daarom heeft de Commissie een voorstel ingediend om gegevensbescherming, waaronder medische gegevens, op Europees niveau te regulariseren. Dat voorstel ligt op dit moment ter discussie.

Genoeg werk aan de winkel dus, en dan heb ik het nog niet eens over mHealth (mobile health). Zoals in ons 'eHealth Action Plan' staat, zijn we van plan een green paper uit te brengen rond de wildgroei van medische apps voor smartphones en tabletten. We kijken op die manier samen met de lidstaten wat de mogelijkheden zijn om die apps beter te controleren en uitgevers van zulke apps eventueel een gedragscode te geven.

Dat alles is lang niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van eHealth, meestal liggen de juiste instrumenten in andere handen: zoals die van u, door bijvoorbeeld een prijs te geven aan goede medische apps!

Waardeer dit item:

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (2)

"Geachte mevrouw Kroes, omdat ik het helemaal met u eens ben wat betreft digitale zorg, wil ik u vragen om met de commissie te kijken naar de aansluiting van ehealth en mhealth op de Huisarts Informatie Systemen (HIS) Want ja; ik zit de hele dag achter mijn pc, maar nee, de info van mijn participerende patiënten kan mij niet (veilig) op de praktijk bereiken. Een enorm gemis en grote beer op de weg... Op naar een landelijk patiënten portaal, waarmee de patiënt baas is over zijn eigen gegevens, artsen en andere hulpverleners inzicht hebben in de medische status en er een universele "taal" komt om alle verzamelde data in dat portaal te verzamelen!"

K. van der Winden-Haalboom, Huisarts, AMSTERDAM - 28-06-2013 23:10

"Interoperabiliteit van gezondheidsdiensten in Nederland is gebaat bij een deskundig en zo mogelijk centraal te reguleren eenheid van medische vaktaal. Daaraan wordt gelukkig gewerkt door instellingen als het Nictiz. Consistente medische vaktaal bereik je onder meer door het vroegtijdig stimuleren van taalgevoeligheid bij geneeskundestudenten en niet het minst bij artsen, van wie sommigen geneigd zijn vast te houden aan verouderde terminologie van voor het artsexamen. Communicatie – zowel intercollegiaal als met de patiënt – wordt begrijpelijker en veiliger zodra men voor verschillende taalniveaus gestandaardiseerde termen hanteert en deze eenvormig spelt, of deze begrippen nu in het Nederlands, Engels of medisch Latijn zijn. Door de dagelijkse confrontatie met slordig medisch Nederlands en soms ronduit overbodige buitenlandse termen (ook in apps) raakt menige professional in de zorgsector echter taalkundig in de war. Dit mag niet leiden tot achteloosheid over taalkundige kwaliteitseisen van vaktaal in de zorg."

Arnoud van den Eerenbeemt, Medisch lexicograaf, - 27-06-2013 14:52

Neelie Kroes

Neelie Kroes

Neelie Kroes is Vice-president van de Europese Commissie en Commissaris van de Digitale Agenda Europa.

» Lees meer over Neelie Kroes

-- Advertenties -- 

--  Einde advertenties -- Tweets van Neelie Kroes
Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd