U bent nu hier:

'HSMR nog ongeschikt voor kwaliteitsmeting'

Het meetinstrument hospital standardised mortality ratio (HSMR) is vooralsnog niet geschikt om kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen te bepalen. Dat concludeert Wim van den Bosch in zijn proefschrift.

Niet de kwaliteit van zorg, maar vooral meetfouten beïnvloeden de HSMR-scores, stelt Van den Bosch. Variaties in ziekenhuisregistraties, verrichtingen voor hartaandoeningen, heropnames en aandoeningzwaarte veroorzaken aanmerkelijke verschillen in de scores.

Onvoldoende corrigerend

De factoren, waarvoor niet gecorrigeerd wordt, hangen samen met andere zaken dan kwaliteit. Van den Bosch concludeert dan ook dat de HSMR nu nog onvoldoende corrigeert.

Award

Het ziekenhuis Albert Schweitzer in Dordrecht kreeg afgelopen week nog een nominatie voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 met zijn inzet HSMR voor kwaliteitsverbetering.

Ongecorrigeerde cijfers

Vorig jaar kregen de ongecorrigeerde sterftecijfers over 2009 veel publieke aandacht. Op grond van deze cijfers is de kwaliteit van ziekenhuizen onderling echter niet te vergelijken, omdat geen rekening wordt gehouden met verschillen in aandoening.

Nieuwe cijfers

Eind 2011 worden de HSMR-scores over het 2010 van een groot aantal ziekenhuizen in Nederland openbaar. Deze cijfers corrigeren wel, maar nog onvoldoende om als betrouwbaar meetinstrument voor kwaliteit van zorg te dienen, vindt de promovendus.

Proefschrift

Wim van den Bosch promoveert 2 november op zijn proefschrift 'De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterfte-cijfer' aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bron: VUmc


Meer over kwaliteit van zorg:

Datum   Titel
25-06-2014 KNMG - Samenvatting Kwaliteitskader "Staan voor kwaliteit"
23-01-2014 Kwaliteit palliatieve zorg is onbekend
06-01-2014 Kwaliteit huisartsendossiers sterk verbeterd
13-12-2013 Patiënt voelt zich minder een product
12-12-2013 Specialisten moeten verplicht op functioneringsgesprek

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Wellicht belangrijker dan de bevindingen van de auteur is het gegeven dat met de HSRM ziekenhuizen helemaal niet onderling vergeleken kunnen worden!
Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de methode van indirecte standaardisatie om te corrigeren voor onderlinge verschillen. Bij de vergelijking van ziekenhuis A met geheel Nederland wordt daarbij de samenstelling van de patiëntenpopulatie van ziekenhuis A gebruikt als weegfactoren en Nederland wordt daaraan aangepast. Dat geeft een valide vergelijking van ziekenhuis A t.o.v. Nederland. Bij de vergelijking van ziekenhuis B met Nederland wordt de samenstelling van ziekenhuis B gebruikt als weegfactoren, hetgeen wederom een valide vergelijking oplevert met Nederland. Maar de HSRM's van ziekenhuis A en ziekenhuis B zijn daarmee onvergelijkbaar, want gewogen naar verschillende patiëntenpopulaties.
Het ware wenselijk dat hier meer aandacht aan wordt gegeven, voordat er weer allerlei ranglijsten ontstaan op basis van principieel onvergelijkbare gegevens."

W.A.H.J. van Stiphout, arts M&G, epidemioloog B, ZWEELOO - 06-11-2011 13:53

Populaire berichten

Datum   Titel


-- Advertenties -- 

--  Einde advertenties -- 


Nieuwste reacties op Artsennet

  Minister voor Preventie gezocht

  Reactie: 'NB e-mailadres is veranderd! Het CHD-adres bestaat niet meer. Goede e-mailadres: PAdeGenestet@gmail.com'  »»


  Griekse George

  Reactie: 'Ja, leuke vent, die George. Zoals veel Grieken vrolijk, lachend, stoïcijns en altijd vriendelijk voor z'n klanten. Het i...'  »»


  Welkom in mijn zenpraktijk

  Deze reactie is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
  Reactie: 'Dromen bestaan! Ik ben HAIO maar dit inspireert me...'  »»


  Saint Emilion Grand Cru

  Reactie: 'Zo voelt en zo is het; heel goed verwoord, Sander! Dit verslag is een "must" voor iedereen die hiermee te maken krijgt....'  »»


  Tekort aan doktersassistenten in huisartsenzorg

  Reactie: 'Ik vind het heel bijzonder, als erkend leerbedrijf men zelden of nooit een studente doktersassistente aanbied. De dames ...'  »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd